சின்ன சின்ன தோசையாம் | செல்லமே செல்லம் | தமிழ் பாடல்கள் | Chinna Chinna Dosaiyaam | Tamil Rhymes

Chinna Chinna dhosaiyam thinna thinna assaiyam thinna thinna assaiyam thiruppi podda dhosaiyam vadda vadda dhosaiyam vayiru niraya thinnaalaam naeyyil sudda dhosaiyam neyum naanum thinnaalaam aammaa sudda dhosaiyam aarisi maavu dhosaiyam Sernthu nam dhosaiyam Santhosama sapidalam [Music] Chinna Chinna dhosaiyam thinna thinna assaiyam thinna thinna assaiyam thiruppi podda dhosaiyam vadda vadda dhosaiyam vayiru niraya thinnaalaam naeyyil…

After Bath I Vir The Robot Boy I Wow Kidz Rhymes

After a bath, I try, try, try To wipe myself ’till I’m dry, dry, dry. Hands to wipe, and fingers and toes, And two wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I’d take If I were a dog and could shake, shake, shake! After a bath, I try, try, try…